Begeleiding

Wat is begeleiding?

De ambulante begeleiding bestaat uit het ondersteunen van een cliënt en/of zijn netwerk met vraagstukken rondom seksualiteit, bijzonder seksueel gedrag, seksueel onhandig gedrag / seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

Aansluitende programma's

De begeleidingstrajecten zijn op-maat-trajecten en sluiten aan op de problematiek van de cliënt en
met zijn specifieke beperkingen. In deze trajecten maken we gebruik van één of meerdere van
onderstaande methodieken:

  • ‘Praten over seks’, methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling. – Paulien van Doorn en Anja Janssen
  • Methodiek van het Vlaggensysteem – Erika Frans en Thierry Franck
  • Lief, Lijf & Leven – Klos Media
  • Toolkit: Totale communicatie, lichaam & seksualiteit – Koninklijke Effatha Guyot Groep
  • Make a move+ – Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit
  • Je lijf, je lief. Programma over grenzen in relaties en seks – Movisie en GGD Amsterdam
  • Hallo ik; wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik? – Seksuele beleving bij gehandicapten, Rosalie Jeurissen-Steeghs

Route

De leeftijd van de cliënt en de beschikbaarheid van een indicatie is bepalend welke route gevolgd
wordt.

Vanuit het sociaal domein:
Het CSM heeft contractafspraken met het RIGG (Regionale Inkoop Groninger Gemeenten). Kinderen
en jongeren tot 18 jaar uit de provincie Groningen kunnen via het CJG direct naar het CSM verwezen
worden. Mensen boven de 18 jaar kunnen via het WMO-loket/het WIJ team verwezen worden naar
het CSM. Samen moet worden bekeken welke financiële route passend is. Dat kan zijn via een
beschikking of een offerte.

Vanuit een WLZ-indicatie:
Bij een WLZ-indicatie kan het begeleidingstraject gefinancierd worden in afstemming met een
betrokken zorgaanbieder. Als er geen gecontracteerde zorgaanbieder bij betrokken is, kunnen we in overleg gaan hoe de begeleiding gefinancierd kan worden, bijvoorbeeld bij WLZ-thuiswonenden. Een andere optie is dat de cliënt of zijn netwerk het traject uit eigen middelen betaalt.

Relevante organisaties

Behoefte aan Plegerhulp?

Bekend met een situatie waar seksueel grensoverschrijdend gedrag dreigt of heeft plaatsgevonden? Plegerhulp is er om hulp te bieden!
Neem contact met ons op

Onze Partners

De organisaties achter Plegerhulp