Nazorg

Wat is nazorg?

Nazorg wordt ingezet wanneer cliënten moeten re-integreren na detentie om te voorkomen dat ze terugvallen in oud gedrag. In samenwerking en afstemming met de reclassering worden doelen geformuleerd waaraan gewerkt wordt. De hulpverlening heeft een verplichtend karakter.

Doel van nazorg

De doelen van nazorg worden in samenwerking met de reclassering geformuleerd. Vooraf is hier nog geen duidelijkheid over, omdat het per situatie ernstig kan verschillen.

Aansluitende programma’s

De begeleidingstrajecten zijn op-maat-trajecten en sluiten aan op de problematiek van de cliënt en zijn specifieke beperkingen.

Route

Met de reclassering worden afspraken gemaakt over hulpvragen en doelen. De duur van het traject is afhankelijk van de opgelegde reclasseringsmaatregel.

Relevante organisaties

Behoefte aan Plegerhulp?

Bekend met een situatie waar seksueel grensoverschrijdend gedrag dreigt of heeft plaatsgevonden? Plegerhulp is er om hulp te bieden!
Neem contact met ons op

Onze Partners

De organisaties achter Plegerhulp