Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Of gebruik het contactformulier.

06 1374 7371

Plegerhulp is de virtuele voordeur voor professionals die werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking waarbij een situatie rond seksueel grensoverschrijdend gedrag dreigt of heeft plaatsgevonden.

Het uitgangspunt van Plegerhulp is het bieden van hulpverlening aan (potentiële) pleger(s) en hun systeem. We maken onderscheid in preventie, begeleiding, behandeling en nazorg.

Meer informatie

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Wij hanteren 6 verschillende criteria om aan te geven in hoeverre gedrag grensoverschrijdend is.

Ontdek meer

Onze Partners

De organisaties achter Plegerhulp